Засідання секції “Фізика енергетичних систем”

В п’ятницю, 14 травня відбулось засідання секцiї “Фiзики енергетичних систем”  під головуванням академіка НАН України А. А. Халатова

Були заслухані наступні доповіді

1. Термостабiлiзацiя сонячно-панельних генераторiв електроенергiї з використанням атмо- сферного повiтря охолодженого по циклу Майсоценко З. А. Бухонок, А. А. Халатов

2. Ядерна енергетична установка з гелiєвим реактором для виробництва водню А. О. Iванова, Т. В. Доник

3. Дослiдження впливу iонiзуючих присадок на високотемпературне горiння у камерi згоряння РРД Б. О. Макарчук, C. М. Пономаренко

4. Керованi енергетичнi впливи в технологiях одержання живильних середовищ А. О. Мирончук, I. О. Дубовкiна

5. Умова оптимального фокусування лазерного пучка на великiй вiдстанi О. К. Мотозюк, Л. А. Держипольська, Л. М. Кохтич

7. Енергоефективне сушiння торфяних гранул Ю. П. Новiкова, А. I. Петров

8. Аналiз впливу теплових процесiв на робочий ресурс супутникiв В. С. Олiйник, П. Г. Круковський

10. Одержання дисперсних фотолюмiнофорiв ZnS методом високотемпературного самопоширюваного синтезу А. К Поляцко, А. В. Челепiс, Ю. Ю. Бачерiков, А. В. Гiльчук, А. Г. Жук

11. Газова завiса увiгнутої поверхнi при подачi вторинного потоку в поперечну траншею С. В. Потапов, Н. А. Панченко

12. Чисельне моделювання дворядної системи плiвкового охолодження в мiлкiй поперечнiй траншеї I. А. Сафiулiн, А. А. Халатов

13. Енергоефективне сушiння колоїдних капiлярно-пористих матерiалiв К. С. Слободянюк, О. П. Граков, Д. П. Граков

14. Розподiли за розмiрами порошкiв ZnS легованих Mn, одержаних методом високотемпературного самопоширюваного синтезу Д. О. Степаненко, Ю. Ю. Бачерiков, А. В. Гiльчук, А. В. Жук, Ю. М. Романенко

15. Потенцiальний бар’єр в двошарових структурах на основi нанорозмiрного ZrO2. С. К. Титов, А. В. Гiльчук, Ю. Ю. Бачерiков

16. Чисельне моделювання кавiтацiї за конусоподiбним тiлом В. О. Фаль, Н. Ф. Димитрiєва

17. Спектри фотопровiдностi високодисперсних порошкiв ZnS та ZnS:Mn А. В. Челепiс, А. К. Поляцко, Ю. Ю. Бачерiков, А. В. Гiльчук, А. Г. Жук

18. Особливостi аеродинамiки димових труб сучасних теплових електростанцiй А. П. Чиркова, А. А. Халатов, Г. В. Коваленко, О. В. Шiхабутiнова

Нагороду в номінації “Найкраща доповідь” вибороли

  1. З. А. Бухонок,
  2. Б. О. Макарчук,
  3. С. В. Потапов та I. А. Сафiулiн за комплексну доповідь
  4. А. В. Челепiс