Загальна інформація

Вітаємо Вас на сайті ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених!

Конференція відбудеться 25-26 травня на базі Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих науковців (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України взяти участь у роботі конференції та надсилати матеріали своїх доповідей у обсязі до 4-х сторінок тексту згідно наведених правил.

Основна мета конференції – обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у різноманітних галузях математики, фізики та інформатики. Під час роботи конференції учасники мають змогу прослухати пленарні лекції відомих запрошених лекторів про нові досягнення науки та прийняти участь в роботі наступних наукових секцій:

Напpямки pоботи конфеpенцiї:

Форма доповіді:

Усна (мультимедійна презентація) тривалістю 10+5 хвилин.

Публікація матеріалів:
До початку роботи конференції буде надрукований збірник матеріалів конференції, публікація у якому враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть доступні у системі DSpace Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка КПІ імені Ігоря Сікорського, що індексується електронними базами цитування.

Розклад роботи:
Програма конференції, а також детальна інформація про місця проведення та час роботи будуть оголошені 16 травня.

Робочі мови конференції:

  • Українська
  • Російська
  • Англійська