Загальна інформація

Вітаємо Вас на сайті XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених!

Програма конференції

Розклад конференції

Матеріали конференції:

Том 1 (секції “Актуальні питання сучасної фізики”, “Фізика енергетичних систем”, “Фізико-технічні аспекти кібербезпеки”)

Том 2 (секції “Математичні методи комп`ютерного моделювання та кібернетичної безпеки”, “Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації”, “Системи та технології кібернетичної безпеки”).

Відкриття. Вітальні виступи (відео):

 1. О.Д. Василенко, заст. дир. Фізико-технічного інституту з навч.-вих.роб., голова оргкомітету конференції
 2. С.О. Воронов, д.т.н, проф., зав. каф. прикладної фізики Фізико-технічного інституту
 3. А.А. Халатов, академік НАНУ, д.т.н., проф., зав. каф. фізики енергетичних систем Фізико-технічного інституту

Пленарна частина:

 1. С. Г. Шарапов, д.ф.-м. н., с.н.с., завідувач лабораторією сильнокорельованих низьковимірних систем Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАНУ
  «Топологічні фази та топологічні фазові переходи (про Нобелівську премію з фізики за 2016 рік)” (відео, презентація, анімація БКТ-переходу в двовимірній моделі)
 2. В. Ю. Сдобніков, головний архітектор ADAS-програми в автомобільній лінійці бізнесу компанії Люксофт
  «Обзор исследований проблем распознавания образов как задач удовлетворения ограничений» (відео, презентація)
 3. О. М. Барановський, к. т. н., доцент кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту
  «Моделі АРТ-атак та їх реалізація» (відео).

  Фото відкриття та пленарної частини тут
  (Фото Ф.Алпатова, С.Беха, П.Скірко).

  Список авторів найкращих секційних доповідей тут.