Загальна інформація

Вітаємо Вас на сайті Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених!

 


Графік завідання секцій


 

Конференція відбувається щорічно на базі Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих науковців (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України .

Основна мета конференції – обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у різноманітних галузях математики, фізики та інформатики. Під час роботи конференції учасники мають змогу прослухати пленарні лекції відомих запрошених лекторів про нові досягнення науки та прийняти участь в роботі наступних наукових секцій:

  • Актуальні питання сучасної фізики
  • Фізика енергетичних систем
  • Математичні методи кібернетичної безпеки
  • Актуальні проблеми  криптографічного захисту інформації
  • Системи та технології кібернетичної безпеки
  • Фізико-технічні аспекти кібербезпеки
  • Математичного моделювання та аналізу даних

Наказ про проведення конференції: №НОН_91_2023


 

Програмний комітет


Голова:
Новіков О.М. д.т.н., чл.- кор. НАНУ, проф., директор навчальнонаукового фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря
Сікорського.


Члени програмного комітету:


Куссуль Н.М. − д.т.н., професор, зав. кафедри математичного моделювання та аналізу даних;
Ланде Д.В. − д.т.н., професор, зав. кафедри інформаційної безпеки;
Монастирський Г.Є. − д.ф.-м.н. професор, зав. кафедри прикладної фізики;
Мачуcький Є.А. − д.т.н., професор каф. інформаційної безпеки;
Воронов С.О. − д.т.н., професор кафедри прикладної фізики;
Халатов А.А. − д.т.н., академік НАНУ, професор кафедри прикладної фізики;
Савчук М.М. − д.ф.-м.н., чл.-кор. НАНУ, професор кафедри математичних методів захисту інформації;
Шелестов А.Ю. − д.т.н., професор кафедри математичного моделювання та аналізу даних;
Зубок В.Ю. − д.т.н., професор кафедри інформаційної безпеки;
Яковлєв С.В. − к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри математичних методів захисту інформації;
Грайворонський М.В. − к.ф-м.н., доцент кафедри інформаційної безпеки;
Гальчинський Л.Ю. – к.т.н., доцент кафедри інформаційної безпеки.
Смирнов С.А. − к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційної безпеки;
Барановський О.М. − к.т.н, доцент кафедри інформаційної безпеки;
Луценко В.М. − к.т.н., доцент кафедри інформаційної безпеки;
Прогонов Д.О. − к.т.н., доцент кафедри інформаційної безпеки;
Родіонов А.М. − к.т.н., доцент кафедри інформаційної безпеки;
Лавренюк А.М. − к.т.н., доцент кафедри математичного моделювання та аналізу даних;
Іванова В.В. − к.т.н., доцент кафедри прикладної фізики;
Пономаренко С.М. − к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної фізики;
Долгошей В.Б. − к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної фізики;
Фесенко А.В. − к.ф.-м.н., старший викладач кафедри математичних методів захисту інформації;


Вчений секретар:
Гільчук А.В . – к.ф.-м.н., доц. каф. ПФ НН ФТІ.


 

Організаційний комітет


Голова:
Василенко О.Д. – заст. директора навчально-наукового фізикотехнічного інституту.

Заступники голови:
Гільчук А.В. – к.ф.-м.н., доцент каф. прикладної фізики (ПФ) НН ФТІ;
Пономаренко С.М. – к.ф.-м.н., доцент каф. ПФ НН ФТІ.

Члени організаційного комітету:

Бех С.В. – ст.викл. каф. ПФ НН ФТІ;
Степаненко В.М. − старший викладач кафедри інформаційної безпеки;
Мазурок В. − аспірант кафедри інформаційної безпеки;
Мирошникова І.Ю. − старший викладач кафедри інформаційної безпеки;
Яковлев С.В. − доцент кафедри математичних методів захисту інформації;
Деркач О.Г. − асистент кафедри математичних методів захисту інформації;
Козленко О. В. − асистент кафедри інформаційної безпеки;
Наконечна Ю.В. − асистентка кафедри інформаційної безпеки;
Мікава П.В. − асистентка кафедри математичного моделювання та аналізу даних;
Шевцова М.С. − студентка, в.о. голови студради НН ФТІ;
Зібаров Д.В. − студент, в.о. голови профбюро НН ФТІ.


 

Публікація матеріалів: 

За результатами конфереції буде надрукований збірник матеріалів, публікація у якому враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть доступні у системі DSpace Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», що індексуються електронними базами цитування.


 

Робочі мови конференції:

  • Українська
  • Англійська