Інформація для авторів

Форма доповіді:
Усна (мультимедійна презентація) тривалістю 10+5 хвилин.

Публікація матеріалів:
За результатами роботи конференції буде надрукований збірник матеріалів, публікація у якому враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть доступні у системі DSpace Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», що індексуються електронними базами цитування. Факт надсилання Вами матеріалів означає що Ви погоджуєтесь із цим.

Для участі у роботі конференції необхідно:

  • Зареєструватись завантажити матеріали доповіді що оформлені згідно наведених вимог до змісту та оформлення на адресу відповідної секції.
  • Кожен учасник має право зробити дві доповіді на кожній секції, але в сумі не більше 5-ти доповідей!