Фізико-технічні аспекти кібербезпеки

Програмний комітет

1.   Мачуський Євгеній Андрійович,д.т.н., проф. каф. ФТЗЗІ Голова
 2.   Луценко Володимир Миколайович,к.т.н., доц. каф. ФТЗЗІ
Відповідальні за приймання тез / адреса секції
1.   Степаненко В.М., ст. викл. каф. ФТЗЗІ pti.conf.ftzzi@gmail.com
2.   Бука М.А., асп. каф. ФТЗЗІ