Фізико-технічні аспекти кібербезпеки

Програмний комітет

1.   Мачуський Євгеній Андрійович,д.т.н., проф. каф. ФТЗЗІ Голова
2.   Зінченко Сергій Анатолійович,
к.т.н., доц. каф. ФТЗЗІ
3.   Луценко Володимир Миколайович,к.т.н., доц. каф. ФТЗЗІ
Відповідальні за приймання тез / Адреса секції
1.   Степаненко В.М., ст. викл. каф. ФТЗЗІ pti.conf.ftzzi@gmail.com
2.   Бука М.А., асп. каф. ФТЗЗІ