Фізика енергетичних систем

Програмний комітет

1.   Халатов Артем Артемович,акад. НАНУ,  д.т.н., зав. каф. ФЕС Голова
3.   Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доц. каф. ФЕС
4.   Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., ст. викл. каф. ФЕС

Відповідальні за приймання тез / Адреса секції

 Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доц. каф. ФЕС pti.conf.phes@gmail.com