Фізика енергетичних систем

Програмний комітет

1.   Халатов Артем Артемович,акад. НАНУ, д.т.н., зав. каф. ФЕС Голова
3.   Пономаренко Сергій Миколайович,к.ф.-м.н., доц. каф. ФЕС
4.   Гільчук Андрій Володимирович,к.ф.-м.н., ст. викл. каф. ФЕС

Відповідальні за приймання тез / Адреса секції

1.   Катасонов Антон Анатолійович,
к.ф.-м.н., ас. каф. ФЕС
pti.conf.phes@gmail.com
2.   Мулярчук Марія Андріївна,
асп. каф. ФЕС