Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації

Програмний комітет

1.  Савчук Михайло Миколайович,
д.ф.-м.н., зав. каф. ММЗІ
Голова
2.  Фаль Олексiй Михайлович,
к.ф.-м.н, доц. каф. ММЗІ
3.  Яковлев Сергій Володимирович,
к.т.н., ст.викл. каф. ММЗІ

Відповідальні за приймання тез / Адреса секції

1. Яковлев Сергій Володимирович, доц. каф. ММЗІ
2. Деркач Олександр Григорович, ас. каф. ММЗІ
pti.conf.crypto@gmail.com