Системи та технології кібернетичної безпеки

Програмний комітет

1.   Грайворонський Микола Владленович,к.ф.-м.н., доц., в.о. зав. каф. ІБ Голова
2.   Архіпов Олександр Євгенович,д.т.н., с.н.с., проф. каф. ІБ
3.    Барановський Олексій Миколайович,к.т.н., доц. каф. ІБ
4.   Демчинський Володимир Васильович,к.т.н., доц. каф. ІБ

Відповідальні за приймання тез / Адреса секції

pti.conf.cybersec@gmail.com