Реєстрація

Для реєстрації матеріалів надішліть zip-архів з матеріалами на пошту відповідної секції

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ pti.conf.actphys@gmail.com
ФІЗИКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ pti.conf.phes@gmail.com
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ КІБЕРБЕЗПЕКИ pti.conf.ftzzi@gmail.com
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ pti.conf.crypto@gmail.com
СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ pti.conf.cybersec@gmail.com
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ  КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ pti.conf.mathmodel@gmail.com
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ conf.pti.mmad@gmail.com