Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Матеріали оформлюються за допомогою системи LaTeX.
  Увага: матеріали, що оформлені у форматі MS-Word не приймаються!
 2. При підготовці .tex-файлу слід використувати наведений шаблон оформлення матеріалів доповіді
  Увага: Перед тим як компілювати, бажано прочитати Посібник автора
 3. Повний обсяг скомпільованого .pdf-файлу не повинен перевищувати 4-х сторінок.
 4. Увага: Перелік літератури не повинен знаходитись на окремій сторінці. Остання сторінка повинна бути заповнена не меньше ніж на 3/4 її обсягу.
 5. Усі рисунки повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi, бути чорно-білими, або сірими, з високим рівнем контрастності (сірі неконтрастні та кольорові рисунки погано виглядають при друці на ризографі).
  Увага: матеріали, що містять кольорові рисунки, не приймаються!
 6. Підготовлені матеріали слід надіслати на електронну адресу відповідної секції у вигляді zip-архіву папки (назва папки – прізвище першого автора латиницею), в якому має міститись:
  • .tex – файл з матеріалами доповіді (повинен мати ту ж саму назву, що і папка – прізвище першого автора латиницею).
  • файл класу конференції ConfFti.cls
  • файли з рисунками до матеріалів доповіді
  • скомпільований .pdf – файл матеріалів доповіді
  • бібліографічний файл .bib (за необхідності)
  • скомпільована у вигляді .pdf – файлу реєстраційна форма (дані для неї заповнюйте у .tex – файлі з матеріалами доповіді, як показано на малюнку)
   Увага: матеріали без скомпільованих pdf-файлів матеріалів доповіді та реєстраційної форми не приймаються

Способи верстки матеріалів в системі LaTeX


Для верстки матеріалів в системі LaTeX може бути використано кілька способів (виберіть той, який Вам найбільш підходить):


 1. Компіляція на власному комп’ютері. 
 2. Компіляція OnLine за допомогою сервісу Overleaf.

  • Зареєструйтесь на Overleaf.
  • Завантажте шаблон оформления матеріалів доповіді.
  • Ввійдіть до Overleaf, створіть новий проект, натиснувши на “CREATE A NEW PAPER“, оберіть “Files -> Upload form…  Computer” та завантажте файли з шаблоном оформлення (розпаковані).
  • Перейменуйте файл author.tex ім’ям першого автора латиницею.
  • В теку проекта можна завантажувати власні рисунки (уважно ознайомтесь з посібником автора з шаблону оформлення).
  • Після закінчення підготовки тез, завантажте файли проекту та згенеровані файли .pdf, .bbl, .dat з тезами.
   Для цього треба натиснути Download as ZIP->Input and Output Files
  • Приклад оформлення матеріалів в Ovelleaf

Правила етикету при наборі тез в LaTeX


При оформленні тез доповіді, слід дотримуватись певних “правил етикету”:

 1. Тире слід ставити у вигляді подвійного знака мінус, наприклад:
  онтологія~--~це специфікація концептуалізації.

  Знак “~” означає нерозривний пробіл, а “–” створить тире необхідної довжини.

 2. Для лапкок, слід використовувати подвійні знаки менше-більше, наприклад:
  <<Наразі в українській мові, як в приватному спілкуванні, так і в засобах масової інформації, не існує єдиного загальноприйнятого варіанту лапок>>
 3. Всі цифри і латинські позначення для математичних величин в тексті, слід оточувати одинарними знаками долару, наприклад:
  $0$~років тому.
  Електричний опір $R$ ...
  Величина $X$ становить $10$~\% від загальної
 4. Величини з розмірностіми, що набрані безпосередньо в рядку слід оточувати одинарними знаками долару, кириличні найменування величин слід записувати в тезі \text, наприклад:
   Енергія активації хімічної реакції $E=300\text{кДж/моль}$ ...
  Температура $T=30^\circ\text{C}$...
 5. Посилання на літературу, рисунки, формули та таблиці повинні мати вигляд:
  На рис.~\ref{pic1} ...
  В таблиці~\ref{tab1} ...
  Згідно формули \eqref{eq1}...
  В роботах~\cite{robota1, robota2} було показано...