Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Матеріали оформлюються за допомогою системи LaTeX
 2. При підготовці .tex-файлу слід використувати наведений шаблон оформлення матеріалів доповіді
  Увага: Перед тим як компілювати, бажано проглянути Рецепти для автора, де ми зібрали всі напоширеніші випадки, які вам можуть зустрітись при написанні статті.
 3. Усі растрові рисунки повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi.
 4. Підготовлені матеріали слід надіслати на електронну адресу відповідної секції у вигляді zip-архіву папки (назва папки – прізвище першого автора латиницею), в якому має міститись:
  • .tex – файл з матеріалами доповіді (повинен мати ту ж саму назву, що і папка – прізвище першого автора латиницею).
  • файл класу конференції iptconf.cls
  • файли з рисунками до матеріалів доповіді
  • скомпільований .pdf – файл матеріалів доповіді
  • бібліографічний файл .bib (за необхідності)
  • скомпільована у вигляді .pdf – файлу реєстраційна форма (дані для неї заповнюйте у .tex – файлі з матеріалами доповіді, як показано на малюнку)
   Увага: матеріали без скомпільованих pdf-файлів матеріалів доповіді та реєстраційної форми не приймаються

Способи верстки матеріалів в системі LaTeX


Для верстки матеріалів в системі LaTeX може бути використано кілька способів (виберіть той, який Вам найбільш підходить):


 1. Компіляція на власному комп’ютері. 
 2. Компіляція OnLine за допомогою сервісу Overleaf.

  • Зареєструйтесь на Overleaf.
  • Завантажте шаблон оформления матеріалів доповіді.
  • Ввійдіть до Overleaf, створіть новий проект, натиснувши на “CREATE A NEW PAPER“, оберіть “Files -> Upload form…  Computer” та завантажте файли з шаблоном оформлення (розпаковані).
  • Перейменуйте файл author.tex ім’ям першого автора латиницею.
  • В теку проекта можна завантажувати власні рисунки (уважно ознайомтесь з посібником автора з шаблону оформлення).
  • Після закінчення підготовки тез, завантажте файли проекту та згенеровані файли .pdf, .bbl, .dat з тезами.
   Для цього треба натиснути Download as ZIP->Input and Output Files
  • Приклад оформлення матеріалів в Ovelleaf

 Правила етикету при наборі тез в LaTeX


При оформленні тез доповіді, слід дотримуватись певних “правил етикету”:

 1. Тире слід ставити у вигляді подвійного знака мінус, наприклад:
  онтологія~--~це специфікація концептуалізації.

  Знак “~” означає нерозривний пробіл, а “–” створить тире необхідної довжини.

  Ми пишемо і читаємо, а невірне використання знаків тире і дефіса робить текст негарно оформленим і спотворює вкладене в нього смислове навантаження.

  Дефіс і тире: різниця між ними

   

 2. Для лапкок, слід використовувати подвійні знаки менше-більше, наприклад:
  <<Наразі в українській мові, як в приватному спілкуванні, так і в засобах масової інформації, не існує єдиного загальноприйнятого варіанту лапок>>
 3. Всі цифри і латинські позначення для математичних величин в тексті, слід оточувати одинарними знаками долару, наприклад:
  $0$~років тому.
  Електричний опір $R$ ...
  Величина $X$ становить $10$~\% від загальної
 4. Величини з розмірностіми, що набрані безпосередньо в рядку слід оточувати одинарними знаками долару, кириличні найменування величин слід записувати в тезі \text, наприклад:
   Енергія активації хімічної реакції $E=300\text{кДж/моль}$ ...
  Температура $T=30^\circ\text{C}$...
 5. Посилання на літературу, рисунки, формули та таблиці повинні мати вигляд:
  На рис.~\ref{pic1} ...
  В таблиці~\ref{tab1} ...
  Згідно формули \eqref{eq1}...
  В роботах~\cite{robota1, robota2} було показано...