Вимоги до змісту матеріалів

Вимоги щодо змісту матеріалів


 1. Ви надсилаєте матеріали доповіді.
  На відміну від тез вони вимагають повного розкриття змісту проведеного дослідження. Не припускається обмежуватись фразами "було показано...", "результати будуть наведені" тощо.
 2. Доповідь повинна містити результати оригінального наукового дослідження.
 3. Якщо Ви надсилаєте 2 доповіді близької тематики, які за думкою відповідального секретаря секції можна об`єднати без втрати їх змісту, то він має право повернути їх вам з проханням здійснити це.
 4. Основні елементи матеріалів доповіді розміщуються в такому порядку: номер УДК, назва, інформація про авторів, текст, додатки та перелік літератури.
 5. Спеціалізовані терміни та абревіатури, що вживаються в тексті, необхідно пояснювати або розшифровувати .
 6. Слід дотримуватись загальноприйнятої наукової термінології.
 7. Обов’язковою є структуризація матеріалів (розподіл на розділи із заголовками).
 8. Усі рисунки та таблиці повинні мати опис у тексті, формули треба нумерувати лише ті, на які Ви посилаєтесь.

Звертаємо Вашу увагу: Якщо Ваша доповідь підготовлена разом із науковим керівником, але його прізвище не включено до списку співавторів, то Ви маєте право

 • для студентів ФТІ: надати відповідальному секретарю вашої секції відгук на матеріали підготовленої доповіді від наукового керівника із його підписом
 • для усіх інших: надіслати разом із матеріалами .pdf-файл із відгуком та підписом наукового керівника.

У разі відсутності відгука від керівника Вашої роботи оргкомітет направить надіслані матеріали на рецензування до програмного комітету даної секції.