2015 рік

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»

(21-23.05.2015)

Інформація про конференцію

Програма конференції

Матеріали конференції (на сайті кафедрі інформаційної безпеки)

Том 1

Том 2

Додаткові матеріали, що не ввійшли до друкованого варіанту збірника матеріалів конференції

Матеріали конференції у системі DSpace Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»